Sieradz logo
sieradz ogłoszenia praca sieradz darmowe ogłoszenia
Wi?zienie w Sieradzu

Wi?zienie w Sieradzu mo?e poszczyci? si? ponad 170 letni? histori?. Powsta?o z inicjatywy Fryderyka Skarbka w 1836 r. w budynkach po dawnej manufakturze. Kar? wykonywano tam w systemie celkowym auburnskim (wi??niowie w nocy byli odosobnieni pojedynczo w celi, za? w dzie? pracowali wsplnie).W roku 1868 wi?zienie przej?li Rosjanie i wykorzystywali je do wi?zienia min. powsta?cw styczniowych z 1863 r. oraz innych wrogw caratu,Wi?zienie posiada?o ju? wwczas w?asny szpital, kaplic?, fabryk? p?tna i prz?dzalni?. W okresie II Rzeczypospolitej wi?zienie s?u?y?o polskiemu wymiarowi sprawiedliwo?ci. W czasie II wojny ?wiatowej, wykorzystywane by?o przez hitlerowcw i sta?o si? miejscem martyrologii Polakw. Po wojnie obiekt w dalszym ci?gu pe?ni? funkcje izolacyjne. W 1956 r. zosta? podporz?dkowany resortowi sprawiedliwo?ci i swoje funkcje sprawuje do dnia dzisiejszego.Sieradz

Sieradz

 
Panel logowaniaROZRYWKA

Darmowa rozrywka. Serwis gdzie znajdziecie fantastyczne gry logiczne zaprasza wszystkich do super zabawy!
www.grylogiczne.biz.pl